Medikal verilerinize akademik çözümler...

Hakkımızda

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Baygül

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik bölümünde öğretim görevlisidir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İstatistik lisansının ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır.

2010 yılından beri aktif olarak yerli ve uluslararası ilaç firmaları tarafından yürütülen klinik çalışmalara istatistik danışmanlığı yapmıştır. Ayrıca araştırıcılar tarafından yürütülen yüzlerce klinik çalışmanın istatistik analizini gerçekleştirmiştir.

2015 yılından beri Temel ve İleri düzeyde Uygulamalı Biyoistatistik Eğitimleri düzenlemektedir.
Hizmetlerimiz

Klinik Araştırma Tasarım Danışmanlığı

Planlama aşamasındaki klinik ve gözlemsel çalışma tasarım desteği.

Klinik araştırmaların planlama aşamasındaki biyoistatistiksel danışmanlık desteği çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın kalitesinin arttırılması, verilerin analize ve yorumlamaya daha uygun hale gelmesi için önem taşımaktadır. Çalışmanın amaçlarına uygun sonuçlara ulaşabilmesi, baştan uygun tasarlanması ve henüz tasarım aşamasındayken güç analizinin gerçekleştirilmesiyle mümkündür.

Örneklem Büyüklüğü ve Güç Analizi

Etik kurul başvurusu ve çalışma tasarımı için örneklem büyüklüğü hesabı ve güç analizi.

Elde edilen bulguların ve sonuçların bilimsel geçerliliğinin olması için gerekli bir koşul, çalışmaya dahil edilecek kişi/hasta sayısının güç analizi gerçekleştirerek belirlenmiş olmasıdır. Çalışma başında uygun istatistiksel yöntemle hesaplanmayan gönüllü sayıları, yayın aşamasında büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. En ideal yaklaşım örneklem sayısının çalışma başında hesaplanması olmakla birlikte, mümkün olamayan durumlarda Post Hoc Güç Analizi yapılabilmektedir.

İstatistik Analiz Planı

Çalışma protokolü ve etik kurul başvurusu için çalışmanın amaçlarına uygun istatistik analiz planı hazırlanması.

Araştırma tasarımı sırasında çalışma protokolünün hazırlanması sürece profesyonelce ve bilimsel bir yaklaşım sağlayacaktır. Protokolde ya da daha detaylı bir döküman olarak hazırlanmış İstatistik Analiz Planı, araştırmanın yöntemsel yol haritasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

Biyoistatistiksel Analiz ve Raporlama

Verilerin alanında etkin, uzmanlık alanı ve eğitimi “Biyoistatistik” olan akademisyenler tarafından çalışma hedeflerine uygun, analitik ve tanımlayıcı yöntemler kullanılarak analiz edilmesi ve uygun şekilde tablo ve grafikler kullanılarak “İstatistik Analiz Raporu” oluşturulması.

Veri Yönetimi

Veri tabanı oluşturulması, Veri toplama formu (CRF) tasarımı, Veri girişi, Veri temizliği ve sorgulamalar.

Doğru veriye ulaşmak kadar verinin uygun şekilde saklanması ve işlenmesi gereklidir. Veri tabanın istatistik analize uygun şekilde hazırlanması ve veri girişlerinin uygun şekilde gerçekleştirilmesi analiz edilmesi araştırmanın doğru sonuçlara ulaşması açısından önem taşımaktadır.

Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi

Ölçeklerin Türkçe’ye validasyonu, Yeni ölçek oluşturulması ve validasyonları

Farklı dillerde yazılmış ölçeklerin ülkemizde kullanımı öncesinde ölçeğin Türkçe’ye ve Türk toplumuna uygunluğunu test etmek gereklidir. Bir ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu kanıtlamak için spesifik geçerlilik ve güvenilirlik yöntemleri kullanılmalıdır.

Biyoeşdeğerlik Çalışmaları

Biyoeşdeğerlik çalışmalarının analiz ve raporlanması.

Yeni çıkacak bir ilacın referans ilaçla olan benzerliğini araştırma amaçlı yapılan çalışmalar Biyoeşdeğerlik çalışmalarıdır. Bu çalışmaların analizi konuya özel ve spesifik olarak belirlenmiş belli kılavuzlar ve yöntemlere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Meta Analiz ve Meta Regresyon Analizi

Meta analiz ve meta regresyon analizinin gerçekleştirilmesi.

Meta Analiz Çalışmaları, belirlenmiş bir alanda yayınlanmış literatürlerden belli bir metodolojiyle seçilen araştırma sonuçlarının uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilip ortak bir sonuca ulaşıldığı çalışmalardır. “Analizlerin analizi“ olarak Kanıt Piramidi” nin en üstünde yer almaktadırlar. Farklı kovaryatlar varlığında Duyarlılık Analizi ya da Meta Regresyon Analizi ile sonuçlar daha rafine hale getirilmelidir.

Yapay Zeka ve Derin Öğrenme

Yapay zeka tabanlı makine ve derin öğrenme teknikleri yardımıyla tanılama, sınıflandırma, sinyal işleme, tedavi kararları, ilaç geliştirme, hasta bakımı, mali ve operasyonel kararlar gibi tıbbın hemen her alanında karşılaşılan temel uygulamalar için analiz, modelleme ve raporlama hizmetleri verilmektedir. Böylece, büyük verilerin işlenmesi, analizi ve raporlanması süreçlerinde karşılaşılan zaman alıcı ya da verimsiz olabilecek karmaşık sorunlara analitik ve sistematik çözümler sağlanmaktadır.Uzmanlık Alanları


Eğitimler

Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. (Bernard Shaw)

Eğitim İçeriği: 2 gün toplam 12 saat, her oturum uygulamalı gerçekleşmektedir. Eğitim online gerçekleştirilmektedir. Eğitimler talebe göre kapalı grup olarak da gerçekleştirilebilmektedir.
Eğitim İçeriği: 2 gün toplam 16 saat, her oturum uygulamalı gerçekleşmektedir. Eğitim online gerçekleştirilmektedir. Eğitimler talebe göre kapalı grup olarak da gerçekleştirilebilmektedir.

İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi

Uygulamalı

Biyoistatistik Eğitimleri

İhtiyaca/Branşa Özel Yapılandırılmış
Çalışılan branşa ya da ilgilenilen konuya yönelik süre açısından esnek, size özel istatistik analiz eğitimleri düzenlemekteyiz.

Uygulamalı Temel Düzey Biyoistatistik Eğitimi

Eğitim İçeriği: 2 gün toplam 12 saat, her oturum uygulamalı gerçekleşmektedir. Eğitim online gerçekleştirilmektedir. Eğitimler talebe göre kapalı grup olarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Modül 1

 • Oturum 1: Kurs öncesi değerlendirme testi / Biyoistatistiğe giriş ve kullanım alanları
 • Oturum 2: Veri tiplerinin belirlenmesi
 • Oturum 3: Tanımlayıcı İstatistikler
 • Oturum 4: Kategorik verilerin karşılaştırılması, Kontenjans tabloları
 • Oturum 5: Vaka Çözümleri

Modül 2

 • Oturum 1: Hipotez testleri, İstatistiksel kavramlar
 • Oturum 2: Normal dağılımın değerlendirilmesi, Uygun hipotez testi seçimi
 • Oturum 3: 2 bağımlı / bağımsız gruptaki sürekli değişkenlerin değerlendirilmesi
 • Oturum 4: 2’den fazla bağımlı / bağımsız gruptaki sürekli değişkenlerin değerlendirilmesi, Post Hoc değerlendirmeler
 • Oturum 5: Vaka Çözümleri


Uygulamalı İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi

Eğitim İçeriği: 2 gün toplam 16 saat, her oturum uygulamalı gerçekleşmektedir. Eğitim online gerçekleştirilmektedir. Eğitimler talebe göre kapalı grup olarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Modül 1

 • Oturum 1: Kurs öncesi değerlendirme testi / Korelasyon Analizi
 • Oturum 2: Regresyon analizi 1 (Lineer regresyon, non-lineer regresyon)
 • Oturum 3: Regresyon analizi 2 (Lojistik regresyon, Ordinal lojistik regresyon, Multinomial lojistik regresyon)
 • Oturum 4: Sağkalım analizi

Modül 2

 • Oturum 1: Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri (Doğrulayıcı Faktör Analizi, Açıklayıcı Faktör Analizi)
 • Oturum 2: Diskriminant Analizi
 • Oturum 3: Kümeleme Analizi
 • Oturum 4: Meta Analiz
İhtiyaca/Branşa Özel Yapılandırılmış Biyoistatistik Eğitimleri

Çalışılan branşa ya da ilgilenilen konuya yönelik süre açısından esnek, size özel istatistik analiz eğitimleri düzenlemekteyiz.İlkelerimiz ve TaahhütlerimizMedStats Danışmanlık; çalışmalarınızın gizlilik, doğruluk, güncellik, bilimsellik ve etik ilkeleri doğrultusunda analizini taahhüt eder.

İletişim

Bizimle paylaşmak istediklerinizi iletebilirsiniz.

Yavuz Sultan Selim Mah.
Dr. Sadık Ahmet Cad. No24/1 Fatih / İstanbul

info@medstatsdanismanlik.com

+90 507 779 14 22

Mesajınız iletilmiştir. Teşekkür ederiz!